Skip to main content

"O PLATFORMĚ"

PODPORA KVALITNÍHO ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Posláním platformy EDUSKOP je zpřístupnit aktuální a kvalitní vzdělávací obsah středoevropských akademických a výzkumných institucí studentům vysokých a středních škol, zaměstnancům ve státním i privátním sektoru, stejně jako zájemcům z široké veřejnosti. Naleznete zde kurzy z technických, přírodovědných i humanitních oborů, které jsou vytvářeny a tutorovány předními odborníky na partnerských univerzitách a dalších institucích, které zaručují jejich vysokou kvalitu i inovativnost obsahu. EDUSKOP se inspiruje evropským rámcem kvality pro MOOC kurzů OpenupEd Quality Framework (https://www.openuped.eu/quality-label). Autoři MOOC kurzů jsou žádáni, aby při koncepci, autorské přípravě i realizaci kurzů využili nástroj pro zajišťování kvality QuickScan OpenupEd.

Online kurzy (MOOC) na platformě EDUSKOP jsou k dispozici zdarma komukoli a odkudkoli, a to bez nutnosti jakékoli předchozí dosažené kvalifikace. Můžete je využít pro zvýšení vlastní kvalifikace, posílení profesního růstu, přípravu na studium nebo z čirého zájmu o aktuality z oblasti vědy a výzkumu. Jako potvrzení vašich úspěchů je k dispozici možnost získání oficiálního certifikátu za úspěšné absolvování vámi zvolených kurzů.

Máte zájem studovat kurzy na platformě EDUSKOP? Začněte vytvořením svého účtu.

PODPORA KOMUNIKACE VĚDY A VÝZKUMU

EDUSKOP přispívá k efektivní komunikaci akademické práce. Otevřené online kurzy typu MOOC jsou v současnosti jednou z hlavních cest, jak rychle informovat odbornou i širokou veřejnost o aktualitách a nových objevech v rámci výzkumu a vývoje – v oblasti technických, přírodních, lékařských, humanitních nebo ekonomických věd.

Výraznou výhodou formátu MOOC je, že studenti kurzů mohou nejen získat nové informace, ale zároveň se naučit novým dovednostem a postupům, které mohou výrazně obohatit jejich studium nebo praxi. Výzkumné a vzdělávací instituce mohou tímto způsobem lépe naplňovat svoji společenskou roli a v neposlední řadě rovněž výrazně zvyšovat svoji prestiž a atraktivnost pro případné uchazeče – budoucí studenty nebo spolupracující odborníky.

Máte zájem publikovat svůj kurz na platformě EDUSKOP? Kontaktujte nás!

PODPORA VÝZKUMU VZDĚLÁVÁNÍ

EDUSKOP podporuje i výzkumné aktivity v oblasti vzdělávání – kurzy typu MOOC generují velké množství dat, které mohou sloužit například pro zefektivnění online výuky a učení, rozvoj automatizace a personalizace vzdělávání nebo výzkum učebních postupů a preferencí. Pokud máte zájem o využití dat z kurzů na platformě EDUSKOP pro váš výzkum, kontaktujte nás na adrese: edx@service.zcu.cz.