Skip to main content

Moderní distanční výuka na vysoké škole

O kurzu

Tento kurz slouží jako praktický průvodce moderní distanční výukou, ve kterém vyučující získají základní metodické znalosti i praktické dovednosti, jak koncipovat svou vysokoškolskou výuku ať už je vedena ve zcela distančním (online), nebo smíšeném (blended) modelu.

V kurzu se dozvíte:

  • jaká jsou základní metodická východiska kvalitní distanční výuky;
  • jak přistupovat k efektivní přípravě celého semestru, který zahrnuje prvky distanční výuky;
  • jak smysluplně sestavit výukový obsah jednotlivých učebních bloků vašeho předmětu s využitím možností dostupných online technologií;
  • jak postupně a udržitelně rozvíjet distanční vzdělávací programy.

Tento kurz je určen zejména pro:

  • vysokoškolské vyučující, kteří chtějí aktivně zapojit online technologie do své praxe;
  • manažery akademického vzdělávání, kteří se starají o rozvoj distančních programů;
  • vyučující na nižších stupních vzdělávání, kteří se zajímají o to, jaké možnosti nabízí online výuka;
  • všechny ostatní zájemce o moderní pojetí vzdělávání s využitím online technologií.

Autorský tým

Course Staff Image #1

Petr Sudický

MUNI | LinkedIn

Specialista v oblasti online vzdělávání a využití audiovizuálních prostředků pro účely vzdělávání a komunikace vědy a výzkumu. Po absolvování učitelských programů na PřF (geografie a kartografie) a FF MU (anglický jazyk a literatura) se spolupodílel na založení Kanceláře e-learningu FF MU, specializovaného pracoviště zaměřeného na technickou a metodickou pomoc vyučujícím při integraci technologií do výuky, kterou vedl v letech 2010–2017. Nyní působí jako lektor workshopů a konzultant v oblasti online výuky a komunikace vědy, mimo jiné pro Centrum rozvoje kompetencí MU. Kromě lektorské činnosti se v poslední době intenzivně věnuje především vlastní dokumentární tvorbě a hledání nových způsobů smysluplného využití videí pro komunikaci vzdělávacího či odborného obsahu širší veřejnosti. Je vedoucím autorského týmu tohoto kurzu.

Course Staff Image #2

Libor Juhaňák

MUNI | ResearchGate

Vystudoval informační studia a knihovnictví, filozofii a pedagogiku na FF MU. Působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde se věnuje výuce i výzkumu, a to především se zaměřením na problematiku využívání moderních technologií ve vzdělávání. Vyučuje předměty jako online výuková prostředí, e-learning či analýza a vizualizace dat ve vzdělávání. Je spoluautorem a vyučujícím bakalářské studijní specializace Digitální technologie ve vzdělávání. Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dále je řešitelem výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR a zaměřeného na výzkum učení vysokoškolských studentů v online vzdělávacích systémech.

Course Staff Image #3

Jitka Vidláková

MUNI | LinkedIn

Vystudovala pedagogiku a historii na FF MU a aktuálně působí v Centru rozvoje kompetencí MU, kde se podílí především na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí pro vyučující Masarykovy univerzity. Dále je lektorkou vzdělávání dospělých, které záleží na tom, aby vzdělávání odpovídalo potřebám jeho účastníků, bylo smysluplné a užitečné pro praxi. Má zkušenosti s výukou v oblasti pedagogiky na brněnských univerzitách a vysokých školách různého zaměření (MENDELU, VUT, FF MU), což jí poskytlo mnohé podněty pro lektorský rozvoj. Tvorbou webového portálu Vitální učitel se podílela na projektu, který pomáhá učitelům zůstat spokojenými v jejich profesi. Neustále se snaží dále se vzdělávat a v nedávné době získala mimo jiné certifikaci v oblasti managementu dalšího vzdělávání.

Na přípravě kurzu dále spolupracovali:

Jan Štěpánek (technická podpora)
Hana Žižková (rétorický koučink)
Martin Koláček, Benedikt Kyselka (úvodní video animace)
Zuzana Sehnalová (korektury)


Centrum rozvoje kompetencí Masarykovy univerzity
Piktogram licence CC BY SA

Obsah kurzu je přístupný pod licencí Creative Commons: Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Kurz vznikl v rámci projektu CRP č. C33-2021 „Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol“ (ROZV/C33/2021).

Enroll