Skip to main content

Otevřený přístup k vědeckým informacím

O kurzu

V kurzu se dozvíte, co je to otevřený přístup a jakým způsobem s ním můžete pracovat. Zaměříme se především na to, jakým způsobem může proměnit a obohatit vaši praxi.

Tento kurz je zejména pro:

  • akademické pracovníky,
  • vysokoškolské učitele,
  • neakademické pracovníky,
  • a jiné zájemce o dané téma.

Co vám kurz přinese?

  • Zjistíte, co vám může přinést otevřený přístup ve vaší vědecké a publikační praxi.
  • Naučíte se využívat různé platformy pro práci s otevřenými zdroji v tvůrčím procesu.
  • Seznámíte se s legislativními dokumenty regulujícími otevřený přístup.
  • Vyznáte se v tom, co jsou to licence na díla a jaký je rozdíl mezi Gold a Green OpenAccess.
  • Dotkneme se vztahu autorského práva a otevřeného přístupu.
  • Zjistíte, jaké výhody do tvůrčí a badatelské práce vám může přinést otevřený software, otevřená data nebo otevřený přístup ke zdrojům.

Autorský tým

Michal Černý foto

Michal Černý

Vystudoval učitelství fyziky a informatiky pro střední školy a působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jako odborník na technologie ve vzdělávání. Je autorem řady knih a článků na toto téma. Jako autor se podílel na několika desítkách kurzů jak pro univerzitu, tak například pro MPSV nebo další instituce. Obdržel CADUV 2020 Award za svůj kurz o Digitálních kompetencích, byl spoluautor vítězného kurzu v rámci soutěže 14. ročníku eLearningového kurzu (UHK a EUNIS-CZ). V současné době je řešitelem projektu TA ČR Éta zaměřeného na tvorbu otevřeného online kurzu o informační gramotnosti pro středoškoláky.

Kristýna Kalmárová foto

Kristýna Kalmárová

Vystudovala obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v současné době působí tamtéž jako interakční designérka v projektu Humanitní vědy dokořán. Zaměřuje se na technologické inovace zejména v jazykovém a informačním vzdělávání. Má za sebou řadu evropských projektů zaměřených na rozvoj jazykových dovedností, digitální gramotnosti a soft skills. Podílela se také na redesignu online Kurzu práce s informacemi pro studenty MU.

Veronika Něničková foto

Veronika Něničková

Působila jako designerka vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se v Kanceláři e-learningu FF MU věnovala využití e-learningových kurzů a mobilních technologií ve výuce a později tvorbě otevřených on-line kurzů pro veřejnost na platformě Humanitní vědy dokořán. Je spoluautorkou a jednou z vyučujících nového bakalářského oboru Pedagogika se zaměřením na digitální technologie ve vzdělávání vyučovaného tamtéž. Spolupracuje také s oddělením celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni, kde pomáhá vytvářet otevřené on-line kurzy pro veřejnost.  Je mentorkou v Centru rozvoje pedagogických kompetencí MUNI (CERPEK) pro oblast technologie ve výuce.

Piktogram licence CC BY SA

Obsah kurzu je přístupný pod licencí Creative Commons: Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

 

Kurz vznikl v rámci projektu Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627).

Logo Evropské unie. Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Enroll