Skip to main content

Jak na rozvoj digitální gramotnosti svých žáků

O kurzu

V tomto kurzu se budeme věnovat digitálním kompetencím. A pozor – digitální kompetence nejsou o používání mobilů ve školách a zdaleka to není jen záležitost předmětu informatika, jak by se mohlo zdát. Umět pracovat v různých programech dnes nestačí, je to jen jeden z předpokladů. V dnešní době je čím dál důležitější, aby si děti dokázaly vyhledat potřebnou informaci a posoudit její pravdivost, dále bezpečně se pohybovaly na internetu, dokázaly vytvořit digitální obrázek, textový dokument či jiný objekt a sdílet jej, aby věděly, jak mohou spolupracovat přes internet nebo si uměly poradit při řešení problémů. Zkrátka dovednosti, které se jim v 21. století budou hodit, a je důležité, aby je dobře uměly.

V tomto kurzu zjistíte, jaké digitální kompetence rozlišujeme a jak je dělíme. Především se však budeme věnovat tomu, jak tyto digitální kompetence můžete začít vědomě rozvíjet u svých žáků.

V kurzu uvidíte celkem pět příkladů dobré praxe přímo z hodin, doplněné o rozhovor s daným vyučujícím. Sami si pak budete moci vyzkoušet nástroje, které ve své hodině vyučující využil, a zamyslíte se, jak byste to vše mohli zapojit do své výuky ve prospěch svých žáků právě vy.

Pokud vás téma rozvoje digitálních kompetencí u žáků zaujme a budete v něm chtít pokračovat, nasměrujeme vás na rozšiřující školení, které je již akreditované.

Jste-li rodič a zajímá vás, jak můžete rozvíjet digitální kompetence u svých dětí v prostředí domova, doporučujeme kurz Jak na rozvoj digitálních kompetencí svých dětí.

Tento kurz je zejména pro:

 • současné i budoucí učitele především ZŠ,
 • asistenti pedagoga pracující s dětmi ve věku od 1.–9. třídy ZŠ,
 • lektoři volného času pracující s dětmi ve věku od 1.–9. třídy ZŠ,
 • všechny zájemce o rozvoj digitální gramotnosti ve školách.
 • Co vám kurz přinese?

 • přístup k pěti záznamům přímo z hodin s příklady dobré praxe,
 • možnost vyzkoušet si nástroje a postupy, které byly v záznamech využity,
 • dostatek informací o rozvoji digitálních kompetencí, abyste si mohli utvořit vlastní názor,
 • odkazy na další zdroje,
 • propojení s komunitou podobně smýšlejících učitelů.
 • Po absolvování tohoto kurzu:

 • porozumíte tomu, co jsou digitální kompetence, jak je dělíme a jaké je jejich místo v 21. století,
 • budete mít jasno v tom, k čemu jsou digitální kompetence využitelné v oboru, který učíte,
 • budete vědět, jak začít rozvíjet digitální kompetence u svých žáků,
 • budete schopni diskutovat o tématu rozvoje digitálních kompetencí.
 • Autorský tým:

  Radim Polášek foto

  Radim Polášek

  Pracuje na Katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vyučuje architekturu počítačů, počítačové sítě a předměty zaměřené na webové technologie a databáze. Ve výzkumu se zabývá moderními trendy a přístupy v e-Learningu aplikované zejména v terciárním, ale i sekundárním vzdělávání.

  Veronika Něničková foto

  Veronika Něničková

  Působila jako designerka vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se v Kanceláři e-learningu FF MU věnovala využití e-learningových kurzů a mobilních technologií ve výuce a později tvorbě otevřených on-line kurzů pro veřejnost na platformě Humanitní vědy dokořán. Je spoluautorkou a jednou z vyučujících nového bakalářského oboru Pedagogika se zaměřením na digitální technologie ve vzdělávání vyučovaného tamtéž. Spolupracuje také s oddělením celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni, kde  pomáhá vytvářet otevřené on-line kurzy pro veřejnost.  Je mentorkou v Centru rozvoje pedagogických kompetencí MUNI (CERPEK) pro oblast technologie ve výuce.

  Na přípravě kurzu dále spolupracovali:
  Zuzana Homanová z Katedry informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

  Piktogram licence CC BY SA

  Obsah kurzu je přístupný pod licencí Creative Commons: Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

   

  Kurz vznikl v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366).

  Logo Evropské unie. Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Logo projektu PRDG.
  Enroll