Skip to main content

Úvod do školní robotiky

O kurzu

V tomto kurzu prožijete robotí dobrodružství, ve kterém zjistíte, jak roboti přemýšlejí, jak s nimi spolupracovat a především, proč je to důležité. A třeba se potkáme i na robotím srazu!

Tento kurz je zejména pro:

 • učitele a lektory všech předmětů na všech úrovních vzdělávání,
 • studenty učitelství,
 • všechny zájemce o nové trendy ve výuce informatiky v Česku i v zahraničí.
 • Co vám robotí dobrodružství v kurzu přinese?

 • Uvědomíte si, kde všude roboti jsou,
 • zjistíte, proč je dobré porozumět stroji a v čem máme oproti nim výhodu – co umíme lépe než oni,
 • vyzkoušíte si práci s různými roboty,
 • porozumíte několika programátorským konceptům,
 • zjistíte, jak a s čím se robotika dá učit ve škole,
 • zhodnotíte, co a jak využijete právě vy
 • a najdete si cestu k opravdovým robotům!
 • Autorský tým:

  Štěpánka Baierlová foto

  Štěpánka Baierlová

  Štěpánka Baierlová vystudovala učitelství matematiky a informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Během své učitelské praxe získala zkušenosti s výukou na základní i střední škole. V současné době pracuje jako učitelka matematiky, informatiky a robotiky na ZŠ v Sušici. Více než 15 let se věnuje vzdělávání pedagogů a pomáhá jim s integrací digitálních technologií do výuky. Ráda zkouší nové věci a její srdeční záležitostí je robotika, které se společně se svými studenty věnuje v robotickém kroužku při SVČ v Sušici a také v Centru robotiky v Plzni, kde se snaží do tohoto oboru zasvětit více dívek. V rámci různých komunit (GEG ČR, Informatikáři-informatikářům) se aktivně podílí na pořádání workshopů a přednášek pro zájemce z řad učitelů i širší veřejnosti. V roce 2017 se zúčastnila mezinárodního vzdělávacího programu IVLP pro Empowering Women Leaders in STEM v USA.

  Hanka Šandová foto

  Hanka Šandová

  Hanka Šandová vystudovala softwarové inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, magisterské studium pak Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě UK. Od září 2019 působí v Centru technického vzdělávání Půda při Městské knihovně Polička. Stále učí informatiku na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6 a nově na ZŠ Telecí. Má ráda svou práci, kde se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení prostřednictvím robotiky, hravého programování, 3D modelování a 3D tisku. Zajímá se o využívání technologií napříč předměty. V rámci Lipnické buňky projektu Jednoty školských informatiků podporovaného Google se aktivně podílí na pořádání workshopů nejen pro členy, ale i pro další zájemce z řad učitelů.

  Roman Podlena foto

  Roman Podlena

  Roman Podlena vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, matematika a branná výchova), později Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (informatika – rozšiřující studium třetí aprobace), Studium k výkonu specializační činnosti – Metodik a koordinátor ICT. Učí matematiku, informatiku a logiku na gymnáziu v Brně. Ve škole působí i jako ICT metodik, ICT koordinátor a správce sítě. Je členem JŠI, GEG ČR a Mensa ČR. Kromě informatiky a matematiky se zajímá o logické hádanky, hry a šifry, a také hraje curling.

  Lucie Rohlíková foto

  Lucie Rohlíková

  Lucie Rohlíková se věnuje přípravě budoucích učitelů v oblasti využití technologií ve vzdělávání na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň působí jako vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Realizuje prakticky zaměřené i výzkumné projekty, publikuje v České republice i v zahraničí. Je zkušenou autorkou a tutorkou on-line kurzů. Za inovativní zpracování on-line kurzů a elektronických vzdělávacích materiálů získala několik cen (The Best European Learning Materials Awards 2015- Gold Award, cena sdružení EUNIS-CZ 2010, cena Národního centra distančního vzdělávání 2004). Od roku 2015 organizuje pro učitele všech typů škol konferenci o smysluplném využívání technologií ve vzdělávání Učitel IN. Od roku 2016 je předsedkyní České asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV) a zastupuje Českou republiku v European Association of Distance Teaching Universities (EADTU).

  Veronika Něničková foto

  Veronika Něničková

  Působí jako designerka vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se v Kanceláři e-learningu FF MU věnovala využití e-learningových kurzů a mobilních technologií ve výuce, teď se věnuje tvorbě otevřených on-line kurzů pro veřejnost na platformě Humanitní vědy dokořán. Spolupracuje také s oddělením celoživotního a distančního vzdělávání ZČU, kde rovněž pomáhá vytvářet otevřené on-line kurzy pro veřejnost.  Je mentorkou v Centru rozvoje pedagogických kompetencí MUNI (CERPEK) pro oblast technologie ve výuce.

  Na přípravě kurzu dále spolupracovali:
  Petr Grolmus a Jan Topinka (technické zajištění kurzu)
  Daniel Možnar, Vladimír Nový, Agáta Nová, Michal Vyleta (příprava multimediálních komponent)
  Tereza Blažejová (animace)
  Petra Sedláčková (ilustrace)
  Tomáš Liška (fotografie)


  Děkujeme Masarykově ZŠ v Plzni a Centru robotiky v Plzni za spolupráci při pořízení multimediálních prvků (fotografií a videí do kurzu). Velké poděkování patří i přímo dětem a jejich rodičům za souhlas s účastí v našem projektu.

  Piktogram licence CC BY SA

  Obsah kurzu je přístupný pod licencí Creative Commons: Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

   

  Kurz vznikl v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

  Logo Evropské unie. Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Logo projektu imyšlení.
  Enroll