Skip to main content

Jak rozvíjet informatické myšlení

O kurzu

Informatické myšlení zdaleka není jen záležitostí informatiků. Je to soubor přístupů, které se v 21. století hodí každému. Pojďte si s námi rozvinout své informatické myšlení! A pokud jste učitel, najdete tu i řadu tipů na to, jak pomáhat rozvíjet informatické myšlení i druhým.

Tento kurz je zejména pro:

 • učitele a lektory všech předmětů na všech úrovních vzdělávání,
 • studenty učitelství,
 • všechny zájemce o nové trendy ve výuce informatiky v Česku i v zahraničí.
 • Co vám kurz přinese?

  Porozumíte tomu, co znamená myslet informaticky, proč je informatické myšlení důležité a jak informatické myšlení rozvíjet:

 • sami zažijete, jaké to je koncepty informatického myšlení postupně objevovat,
 • pochopíte procesy informatického myšlení a budete je umět nechat odkrývat i jiným,
 • porozumíte potřebě změny výuky informatiky,
 • budete umět vysvětlit, proč má smysl rozvíjet informatické myšlení, a to nejen u dětí,
 • zjistíte, jak se dá informatické myšlení rozvíjet (nejen) ve škole,
 • zhodnotíte, co a jak v některém svém předmětu využijete právě vy,
 • BONUS: zjistíte, jak přemýšlí roboti!
 • Autorský tým:

  Martin Lána foto

  Martin Lána

  Martin Lána vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství pro SŠ, tělesná výchova – geografie), posléze Technickou univerzitu v Liberci, fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická (rozšiřující studium informatiky pro 2. stupeň ZŠ, koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií). Působí jako zástupce ředitele na ZŠ. Ve své práci se dlouhodobě věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Je členem ICT panelu (NÚV), JŠI, GEG, spolupracuje s ČŠI i NIDV. Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí.

  Jaroslav Mašek foto

  Jaroslav Mašek

  Jaroslav Mašek vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na střední škole, lektorem kurzů a workshopů pro učitele a autorem článků o vzdělávání. Spolupracuje s Nadací Wikimedia ČR na přípravě a vedení kurzů o psaní Wikipedie a tvorbě vzdělávacích materiálů pro učitele. Je členem Google Educator Groups, Nadace Wikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP. Více o něm najdete na jeho stránkách jaroslavmasek.cz.

  Martin Prade foto

  Martin Prade

  Martin Prade je učitelem informatiky a fyziky na základní škole. Vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni navazující magisterský program Učitelství pro základní školy v oboru Informatika a Technická výchova. Je také absolventem Technické univerzity v Liberci, kde vystudoval obory Fyzika se zaměřením na vzdělávání a Informatika se zaměřením na vzdělávání v bakalářském studijním programu Fyzika. Aktivně se zapojuje do rozvoje aktivit ICT ve vzdělávání a průběžně na svém webu sdílí s českou komunitou nápady, jak efektivně využít iPad ve výuce. Je autorem infografik o využití iPadů ve vzdělávání. Podílí se na rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení ve spolupráci s UK, TUL a ZČU.

  Lucie Rohlíková foto

  Lucie Rohlíková

  Lucie Rohlíková se věnuje přípravě budoucích učitelů v oblasti využití technologií ve vzdělávání na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň působí jako vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Realizuje prakticky zaměřené i výzkumné projekty, publikuje v České republice i v zahraničí. Je zkušenou autorkou a tutorkou on-line kurzů. Za inovativní zpracování on-line kurzů a elektronických vzdělávacích materiálů získala několik cen (The Best European Learning Materials Awards 2015- Gold Award, cena sdružení EUNIS-CZ 2010, cena Národního centra distančního vzdělávání 2004). Od roku 2015 organizuje pro učitele všech typů škol konferenci o smysluplném využívání technologií ve vzdělávání Učitel IN. Od roku 2016 je předsedkyní České asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV) a zastupuje Českou republiku v European Association of Distance Teaching Universities (EADTU).

  Veronika Něničková foto

  Veronika Něničková

  Působí jako designerka vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se v Kanceláři e-learningu FF MU věnovala využití e-learningových kurzů a mobilních technologií ve výuce, teď se věnuje tvorbě otevřených on-line kurzů pro veřejnost na platformě Humanitní vědy dokořán. Spolupracuje také s oddělením celoživotního a distančního vzdělávání ZČU, kde rovněž pomáhá vytvářet otevřené on-line kurzy pro veřejnost.  Je mentorkou v Centru rozvoje pedagogických kompetencí MUNI (CERPEK) pro oblast technologie ve výuce.

  Na přípravě kurzu dále spolupracovali:
  Petr Grolmus a Jan Topinka (technické zajištění kurzu)
  Daniel Možnar, Vladimír Nový, Agáta Nová, Michal Vyleta (příprava multimediálních komponent)
  Petra Sedláčková (ilustrace)
  Tomáš Liška (fotografie)

  Piktogram licence CC BY SA

  Obsah kurzu je přístupný pod licencí Creative Commons: Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

   

  Kurz vznikl v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení – PRIM (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

  Logo Evropské unie. Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Logo projektu imyšlení.
  Enroll