Skip to main content

Peníze: utratit nebo investovat?

O kurzu

Domácnosti a firmy drží svá aktiva v různých podobách. V úvodní části kurzu prozkoumáme strukturu majetku (čili aktiv, jmění nebo bohatství), který je ve vlastnictví českých domácností a firem. Následně se zaměříme na finanční aktiva. Prozkoumáme základní rysy dvou druhů cenných papírů, akcií a dluhopisů.

Potom se budeme zabývat penězi. Ukážeme si motivy, které vedou domácnosti nebo firmy k tomu, aby držely určité množství peněz v hotovosti nebo na svých účtech. Z rozdílu mezi penězi a cennými papíry pak plyne další otázka: jaké je základní kritérium, podle něhož se domácnosti nebo firmy rozhodují, jakou část svých finančních aktiv budou mít ve formě peněz anebo v podobě cenných papírů.

Předpokládané znalosti:

žádné nejsou vyžadovány.

Autoři kurzu

Course Staff Image #1

prof. Jindřich Soukup

Profesor ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1986 – 1987 redaktor Hospodářských novin. V období 1998 - 2002 poradce místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku pro oblast veřejných financí. V letech 2006 – 2014 prorektor VŠE pro finance a rozvoj. Od roku 2014 proděkan Fakulty podnikohospodářské. Přednášel na Staffordshire University (Spojené království), Rochester Institute of Technology (USA) a MGUUP Moskva. Zabývá se zejména otázkami fiskální politiky.

Course Staff Image #2

Jana Bělochová

Studentka programu Arts Management Fakulty podnikohospodářské VŠE. Roku 2016 maturovala na gymnáziu Voděradská. K jejím koníčkům patří tanec a vzdušná akrobacie .

Často kladené otázky

Jaký prohlížeč mohu použít?

Platforma Open edX nejlépe funguje s aktuálními verzemi Chrome, Firefox nebo Safari či Internet Explorer verze 9 a vyšší.

Viz náš seznam podporovaných prohlížečů, kde získáte aktuální informace.

Enroll