Skip to main content

Základy mediální komunikace

Mediální komunikace a její pravidla jsou často ze stran těch, kteří se snaží do médii proniknout, špatně pochopena. Ambicí kurzu je proto poodhalit tajemství fungování mediálních institucí a přemyšlení novinářů. Tento kurz je kurzem propedeutickým, jenž seznamuje studenty se základními premisami mediálních studií. V první lekci si osvětlíme základní principy úvah o mediích a jejich smyslu. V druhé lekci se zaměříme na tzv. gatekeepery, kteří zásadním způsobem ovlivňují výběr a podobu informací, které konzumujeme. Ve třetí lekci tuto problematiku rozšíříme o tzv. zpravodajské hodnoty, které osvětlují, proč některé události proniknou do médií a některé nikoli. Ve čtvrté lekci se budeme věnovat základnímu nástroji mediální komunikace, kterou je tisková zpráva, v závěrečné se zaměříme na výstup mediální komunikace – na televizní reportáž. Po absolvování kurzu bude student schopen kriticky vnímat obsah a formu zpravodajství. Bude umět napsat tiskovou zprávu tak, aby odpovídala potřebám mediální instituce.

Požadavky

Žádné nejsou vyžadovány.

Autor kurzu

Course Staff Image #1

Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.

Mario Kubaš je arts manažer, kulturolog, publicista, mediální analytik a jachtař. Specializuje se na kulturní politiku s důrazem na její ekonomizující dimenzi, kriticky reflektuje kulturní a kreativní průmysly, věnuje se problematice kulturní statistiky. Zabývá se otázkou kreativity, kterou vztahuje k ekonomii, dějinám umění, evoluční antropologii a psychologii. Věnuje problematice prezentace kulturních událostí v českých médiích. Jako novinář pracuje pro českotelevizní publicistický pořad 168 hodin. Na katedře arts managementu FPH VŠE přednáší ekonomiku a management kultury a mediální komunikaci. Každoročně zde pořádá International Week of Arts Management, kam zve přední odborníky na kulturní management z těch nejprestižnějších evropských univerzit. Je hostujícím pedagogem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts a Artesis Plantijn University College Antwerp. Stal se stipendistou programu vlády Spojených států amerických zaměřeného na studium americké kultury a společnosti, americký velvyslanec jej u sebe doma jmenoval čestným ambasadorem Fulbrightova stipendia.

Často kladené otázky

Jaký prohlížeč mohu použít?

Platforma Open edX nejlépe funguje s aktuálními verzemi Chrome, Firefox nebo Safari či Internet Explorer verze 9 a vyšší.

Zde jsou uvedeny podporované prohlížeče.

Enroll