Skip to main content

Mezera krytí

O kurzu

Kurz Mezery krytí vám představí tento zbrusu nový institut z úst jednoho ze spoluautorů Ing. Michala Kuděje. Dozvíte se, jak se projevuje úpadek podniku, co to vlastně mezera krytí je a jak může pomoci odvrátit šikanozní insolvenční návrh. Klíčovými tématy kurzu jsou podstata mezery krytí, výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity.

Autoři kurzu

Course Staff Image #1

Ing. Michal Kuděj

Ing. Michal Kuděj je absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. V praxi se specializuje na firemní finance a restrukturalizační procesy. Od roku 1991 se věnoval řadě činností, působil jako konzultant v oblasti firemních financí, fúzí, akvizic a dalších podnikových kombinací, věnoval se také obchodování na kapitálovém trhu a investicím do nových projektů. V poslední době se podílel na významných restrukturalizačních projektech, a to jak v insolvenčním řízení, tak i mimo něj.

Je zakládajícím partnerem poradenské společnosti TARPAN Partners, kde působí od roku 2010. Od roku 2016 působí jako člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se věnuje problematice krize a úpadku podniku a jejich řešení. Podílí se na výuce v rámci vedlejší specializace Turnaround management. Je autorem řady odborných publikací.

Mgr. Dagmar Schönfeldová

Dagmar Schönfledová je absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy ve studijním oboru Žurnalistika. V současné době působí v Centru restrukturalizace a insolvence a podílí se na výuce vedlejší specializace Turnaround management na Fakultě podnikohospodářské VŠE.

Enroll