Skip to main content

Jak na rozvoj digitální gramotnosti svých dětí

O kurzu

Zajímáte se o pohyb svých dětí na internetu? Chtěli byste své děti podpořit v tom, aby jejich čas strávený s tabletem pro ně nebyl jen pouhou zábavou? Víte, zda si vaše děti ověřují informace, které na internetu našly, a jak se v online prostředí chovají k druhým?

V tomto kurzu se budeme věnovat digitálním kompetencím. A pozor – digitální kompetence nejsou o používání mobilů ve školách. Jde o to, aby si děti dokázaly vyhledat potřebnou informaci a posoudit její pravdivost, dále se bezpečně pohybovaly na internetu, dokázaly vytvořit digitální obrázek, textový dokument či jiný objekt a sdílet jej, aby věděly, jak mohou spolupracovat přes internet nebo si uměly poradit při řešení problémů. Zkrátka dovednosti, které se jim v 21. století budou hodit, a je důležité, aby je dobře uměly. V tom jim může pomoci škola, ale také vy, jejich rodiče.

Zjistíte, jaké digitální kompetence rozlišujeme a jak je dělíme. Především se však budeme věnovat tomu, jak tyto digitální kompetence můžete začít vědomě rozvíjet u svých dětí. A to tak, aby je to zároveň i bavilo.

Pokud vás zajímá, jak se digitální kompetence rozvíjejí ve školách, doporučujeme kurz Jak na rozvoj digitálních kompetencí svých žáků.

Tento kurz je zejména pro:

 • rodiče dětí ve věku povinné školní docházky (1.–9. třída ZŠ),
 • všechny zájemce o rozvoj digitální gramotnosti.
 • Co vám digitální gramotnost v kurzu přinese?

 • Návody na to, jak aktivně dbát o digitální gramotnost svých dětí v prostředí domova,
 • přístup k aktivitám rozvíjejícím digitální kompetence, kterým se můžete věnovat spolu se svými dětmi,
 • dostatek informací o rozvoji digitálních kompetencí, abyste si mohli utvořit vlastní názor,
 • odkazy na další zdroje,
 • propojení s komunitou rodičů, kteří řeší podobné problémy.
 • Po absolvování tohoto kurzu:

 • porozumíte tomu, co jsou digitální kompetence, jak je dělíme a jaké je jejich místo v 21. století,
 • budete schopni rozeznat, že domácí úkol, který dostalo vaše dítě ve škole, rozvíjí tyto digitální kompetence,
 • budete dostatečně vybaveni k tomu, abyste mohli aktivně dbát o digitální gramotnost svých dětí v prostředí domova (jejich bezpečnost na internetu, vyhodnocování pravdivosti informací, jejich chování vůči druhým v online prostředí, jejich povědomí o důsledcích svého konání na internetu a dodržování autorských práv).
 • Jak nejlépe studovat tento kurz?

  Spolu se svými dětmi.

  Autorský tým:

  Tomáš Javorčík foto

  Tomáš Javorčík

  Pracuje na Katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vyučuje předměty zaměřené na využívání ICT ve vzdělávacím procesu. Jeho výzkum se zaměřuje na využití osobního vzdělávacího prostředí na různých úrovních vzdělávání a využití mikrolearningu.

  Veronika Něničková foto

  Veronika Něničková

  Působila jako designerka vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se v Kanceláři e-learningu FF MU věnovala využití e-learningových kurzů a mobilních technologií ve výuce a později tvorbě otevřených on-line kurzů pro veřejnost na platformě Humanitní vědy dokořán. Je spoluautorkou a jednou z vyučujících nového bakalářského oboru Pedagogika se zaměřením na digitální technologie ve vzdělávání vyučovaného tamtéž. Spolupracuje také s oddělením celoživotního a distančního vzdělávání ZČU v Plzni, kde pomáhá vytvářet otevřené on-line kurzy pro veřejnost.  Je mentorkou v Centru rozvoje pedagogických kompetencí MUNI (CERPEK) pro oblast technologie ve výuce.

  Na přípravě kurzu dále spolupracovali:
  Zuzana Homanová z Katedry informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

  Piktogram licence CC BY SA

  Obsah kurzu je přístupný pod licencí Creative Commons: Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

   

  Kurz vznikl v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366).

  Logo Evropské unie. Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Logo projektu PRDG.
  Enroll