Skip to main content

Autorský tým:

Štěpánka Baierlová foto

Štěpánka Baierlová

Štěpánka Baierlová vystudovala učitelství matematiky a informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Během své učitelské praxe získala zkušenosti s výukou na základní i střední škole. V současné době pracuje jako učitelka matematiky, informatiky a robotiky na ZŠ v Sušici. Více než 15 let se věnuje vzdělávání pedagogů a pomáhá jim s integrací digitálních technologií do výuky. Ráda zkouší nové věci a její srdeční záležitostí je robotika, které se společně se svými studenty věnuje v robotickém kroužku při SVČ v Sušici a také v Centru robotiky v Plzni, kde se snaží do tohoto oboru zasvětit více dívek. V rámci různých komunit (GEG ČR, Informatikáři-informatikářům) se aktivně podílí na pořádání workshopů a přednášek pro zájemce z řad učitelů i širší veřejnosti. V roce 2017 se zúčastnila mezinárodního vzdělávacího programu IVLP pro Empowering Women Leaders in STEM v USA.

 

Hanka Šandová foto

Hanka Šandová

Hanka Šandová vystudovala softwarové inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, magisterské studium pak Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě UK. Od září 2019 působí v Centru technického vzdělávání Půda při Městské knihovně Polička. Stále učí informatiku na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6 a nově na ZŠ Telecí. Má ráda svou práci, kde se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení prostřednictvím robotiky, hravého programování, 3D modelování a 3D tisku. Zajímá se o využívání technologií napříč předměty. V rámci Lipnické buňky projektu Jednoty školských informatiků podporovaného Google se aktivně podílí na pořádání workshopů nejen pro členy, ale i pro další zájemce z řad učitelů.

 

 

Roman Podlena foto

Roman Podlena

Roman Podlena vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, matematika a branná výchova), později Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (informatika – rozšiřující studium třetí aprobace), Studium k výkonu specializační činnosti – Metodik a koordinátor ICT. Učí matematiku, informatiku a logiku na gymnáziu v Brně. Ve škole působí i jako ICT metodik, ICT koordinátor a správce sítě. Je členem JŠI, GEG ČR a Mensa ČR. Kromě informatiky a matematiky se zajímá o logické hádanky, hry a šifry, a také hraje curling.

 

 

Lucie Rohlíková foto

Lucie Rohlíková

Lucie Rohlíková se věnuje přípravě budoucích učitelů v oblasti využití technologií ve vzdělávání na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň působí jako vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Realizuje prakticky zaměřené i výzkumné projekty, publikuje v České republice i v zahraničí. Je zkušenou autorkou a tutorkou on-line kurzů. Za inovativní zpracování on-line kurzů a elektronických vzdělávacích materiálů získala několik cen (The Best European Learning Materials Awards 2015- Gold Award, cena sdružení EUNIS-CZ 2010, cena Národního centra distančního vzdělávání 2004). Od roku 2015 organizuje pro učitele všech typů škol konferenci o smysluplném využívání technologií ve vzdělávání Učitel IN. Od roku 2016 je předsedkyní České asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV) a zastupuje Českou republiku v European Association of Distance Teaching Universities (EADTU).

 

Veronika Něničková foto

Veronika Něničková

Působí jako designerka vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se v Kanceláři e-learningu FF MU věnovala využití e-learningových kurzů a mobilních technologií ve výuce, teď se věnuje tvorbě otevřených on-line kurzů pro veřejnost na platformě Humanitní vědy dokořán. Spolupracuje také s oddělením celoživotního a distančního vzdělávání ZČU, kde rovněž pomáhá vytvářet otevřené on-line kurzy pro veřejnost.  Je mentorkou v Centru rozvoje pedagogických kompetencí MUNI (CERPEK) pro oblast technologie ve výuce.

 

 

Na přípravě kurzu dále spolupracovali:
Petr Grolmus a Jan Topinka (technické zajištění kurzu)
Daniel Možnar, Vladimír Nový, Agáta Nová, Michal Vyleta (příprava multimediálních komponent)
Tereza Blažejová (animace)
Petra Sedláčková (ilustrace)
Tomáš Liška (fotografie)

Děkujeme Masarykově ZŠ v Plzni a Centru robotiky v Plzni za spolupráci při pořízení multimediálních prvků (fotografií a videí do kurzu). Velké poděkování patří i přímo dětem a jejich rodičům za souhlas s účastí v našem projektu.